Quá tiêu cực, chú Giang Nhục vẫn vào diễn đàn à...nhớ thầy Thơ thân yêu ngày xưa nhỉ?