Chỉ là một tài liệu để các bạn K12 tham khảo thôi nhé . Đừng vì cái này mà làm ảnh hửong đến quyết định của mình.
http://www3.tuoitre.com.vn/Tuyensinh...px?TopicID=143