Link: http://www.taitvn.com/DH2008.html
Chả biết năm nay Đào còn tụt dốc đến mức mô, như năm ngoái thì buồn!