Cho xin lập cái fc Real

Tên: Nguyễn Hoàng Nam .Lớp 10a9 trườngThpt Đào Duy Từ
ID:Saimoon
Blog:http://www.facebook.com/profile.php?...46017&ref=name
clb: Ral Madrid . C.F