Cô Thuận dạy hay, nhiệt tình tuy hơi bị khó tính nhưng cũng có lúc vui tính phết.