Ui, học đại học chán thật. lên lớp ko quen đc lấy 1 người, cứ thấy xa lạ thế nào nên chẳng muốn làm quen,hĩ. sắp 20-11 rùi, lại đc gặp bạn cũ. về thăm trường rùi....