Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  Man United Super Moderator Reddevils's Avatar
  Ngày tham gia
  05 Nov 2007
  Đang ở
  Old Trafford
  Tuổi
  31
  Bài viết
  4,311
  Thanks
  5
  Thanked 15 Times in 12 Posts
  Rep Power
  63

  Mặc định Hot hoT~>Kí từ đẹp cho Blog và List Yahoo


  (\ /)
  ( . .)
  C(')(')
  ...................(\_(\
  ...................(=' :')
  ...................(,('')('')


  ............................
  ......oooO..................
  ....(......)...Oooo........
  .....).../. ...(.....).........
  .....(_/.......).../..........
  ................(_/............
  ....................
  .......
  .....oooO...................
  ....(......)...Oooo.........
  .....).../. ...(.....)..........
  .....(_/.......).../...........
  ............... (_/............
  ................................

  ____♥♥♥_____♥♥♥_____
  __♥_____♥_♥_____♥___
  __♥______♥______♥___
  ___♥____Kima___♥____
  _____♥_______♥______
  _______♥___♥________
  _________♥__________
  _______♥___♥________
  _____♥_______♥______
  ___♥____hashi___♥____
  __♥______♥______♥___
  __♥_____♥_♥_____♥___
  ____♥♥♥_____♥♥♥_____


  _____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶________
  ___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
  __¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
  __¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__
  ___¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_
  _________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶ __
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶ ¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_
  __________¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__


  ______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_
  _____¤¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¤
  ___¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤¤¤¤¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤_
  __¤¶¶¶¶¶¶¶¤¤¤¤¤¤¤¤¤¶¶¶¶¶¶¶ ¤_
  _¤¶¶¶¶¤¶¶¶¶¶¤¤¤¤¤¶¶¶¶¶¤¶¶ ¤_
  _¤¶¶¶¶¶¤¶¶¶¶¶¤¤¤¶¶¶¶¶¤¶¶¶ ¤_
  _¤¶__¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤__¶
  _¤¶_____¤¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¤_____¶¤_
  _¤¶_______¤¶¶¶¶¶¶¶¤_______¶¤_
  __¤¶__________¶¶_________¶¤_
  ___¤¶¶________¶¶________¶¶¤_
  ____¤¶¶¶¶¶¶¤______¤¶¶¶¶¶¶¤_
  _¤¶¶¤¤¶¶¶¤___¶¶¶___¤¶¶¶¶¤¤¶¶
  ___¤¶¶¶¶__¶¶¶*¶*¶¶¶__¶¶¶¶¤
  __________¤¶¶¶¶¶¶¶¤_
  ___________¤¶¶¤¶¶¤_
  ___________¤¶¶¤¶¶¤_
  ___________¤¶¶¤¶¶¤_
  ___________¤¶¶¤¶¶¤_
  ___________¤¶¶¶¶¶¤_
  ___________¤¶¶¶¶¶¤_

  ______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
  ______$$$$______$$$$$$$$$$$$$$______$$$$
  ____$$$$$________$$$$$$$$$$$$_________$$$$$
  ___$$$$$__________$$$$$$$$$$$_________$$$$$$
  __$$$$$_____*______$$$$$$$$$_____*______$$$$$
  _$$$$$$____________$$$$$$$$_____________$$$$$
  _$$$$$$___________$$$$$$$$$_____________$$$$
  _$$$$$$$_________$$$_$$$_$$$___________$$$$$$
  _$$$$$$$$______$$$$___$___$$$$______$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$
  _$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
  __$$$__$’$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__o$$$
  __’$$o__$$__$$’$$$$$$$$$$$$$$’$$__$$_____o$$
  ____$$o$____$$__’$$’$$’$$’__$$______$___o$ $
  _____$$$o$__$____$$___$$___$$_____$$__o$
  ______’$$$$O$____$$____$$___$$ ____o$$$
  _______’$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$
  _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$$$O$$$$$$$$$’$$$$$$$’$


  S$$$$$________________________ _______$$$$$
  __$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
  ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
  ____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
  __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
  _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
  ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
  ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
  _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
  *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
  ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
  ____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
  ,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,

  *.°
  º
  ...°
  ....O
  .......°o O ° O
  .................°
  .............. °
  ............. O
  .............o....o°o
  .................O....°
  ............o°°O.....o
  ...........O..........O
  ............° o o o O
  ......................★
  ...................★
  ...............★
  ...........★
  ........★
  ....★
  .★
  *♥´¨)
  ¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)
  (¸.-´ (¸.-` ♥♥´¨) ♥.-´¯`-.-

  ____________________¶¶____¶¶____¶¶
  _____________________¶¶____¶¶____¶¶
  ______________¶¶______¶¶____¶¶____¶¶
  ______________¶¶¶¶_____¶¶____¶¶____¶¶
  __________¶¶______¶¶_________________¶¶
  ___________¶¶¶¶________________________¶¶
  _____________¶¶¶____________________¶¶
  ______________¶¶_____¶¶________¶¶____¶¶
  _______________¶¶___________________¶¶
  _______________¶¶___________________¶¶
  __¶¶___¶¶______¶¶____________________¶¶
  ___¶¶__¶¶______¶¶____¶¶______¶¶_____¶¶
  ____¶¶_¶¶_______¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶______________¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶__¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶___________ ¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ ________¶¶
  _______________________¶¶_____________¶¶
  _______________________¶¶______________¶¶


  ____00000
  ___0000000__00
  __00000000_0000
  __00000000_0000_00
  ___000000___00_0000
  _______________0000_00
  __0000000000000_00_0000
  _000000000000000___0000
  _00000000000000000__00_00
  _0000000000000000000__0000
  _0000000000000000000__0000
  __0000000000000000000__00
  ___0000000000000000000
  ____000000000000000000
  ____000000000000000000
  ____000000000000000000
  ____00000000000000000
  ____0000000000000000
  ___0000000000000000
  __0000000000000000
  _0000000000000000
  0000000000000000
  000000000000000
  00000000000000
  _000000000000
  __0000000000
  ___00000000

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶ ¶¶´´´´´´´’’¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´ ´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´ ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶´´ ´´´´´´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶¶´´´ ¶¶¶ ´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  ¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶
  ¶´¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶´¶
  ¶´¶¶¶¶____________________¶¶¶¶´¶
  ¶´¶¶¶______¶¶______________¶¶¶´¶
  ¶´¶¶______¶¶¶¶______________¶¶´¶
  ¶´¶¶______¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶¶´¶
  ¶´¶¶_______¶¶_______________¶¶´¶
  ¶´¶¶________________________¶¶´¶
  ¶´¶¶_____¶¶__________¶¶_____¶¶´¶
  ¶´¶¶¶_____¶¶________¶¶_____¶¶¶´¶
  ¶´¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶
  ¶´¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶´¶
  ¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶

  ▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
  ___♂♥♀_______♀♥♂___
  _♂♥♀____♂♥♀____♀♥♂__
  ♂♥♀_____kute_____♀♥♂_
  __♂♥♀__________♀♥♂__
  _____♂♥♀_____♀♥♂____
  _______♂♥♥♥♥♀______
  _________♂♥♀________
  __________♥_________
  ▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒ ?

  Lần sửa cuối bởi Reddevils, ngày 13-02-2009 lúc 01:00 PM.

  ...Manchester United...
  ...20 years 1 love...
  We'll keep the Red flag flying high, cos Man Utd will never die ~!

 2. #2
  BMW 328i ĐDT Member kẻ xấu's Avatar
  Ngày tham gia
  22 Oct 2007
  Đang ở
  A, A
  Bài viết
  5,669
  Thanks
  0
  Thanked 6 Times in 6 Posts
  Rep Power
  30

  Mặc định Re: Hot hoT~>Kí từ đẹp cho Blog và List Yahoo

  chẳng có hình nào ra hồn cả ... edit bài viết đi em !!!!
  Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :

  1. Yêu một ai đó.
  2. Được ai đó yêu.
  3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.  Hiện text ẩn<-- Thay đổi từ làm việc chăm chỉ sang làm việc với hiệu suất cao hơn -->

 3. #3
  Hộ pháp tự DDT Friend
  Ngày tham gia
  15 Jan 2009
  Đang ở
  Lovaholic
  Tuổi
  29
  Bài viết
  510
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Rep Power
  51

  Mặc định Re: Hot hoT~>Kí từ đẹp cho Blog và List Yahoo

  nhìn thì có thể hình dung ra

  nhưng h` ng` ta có quan niệm simple is the best r`0

  nên 1 blogger thực sự

  ng` ta chả mấy khi dùng đến nhữg thứ kia nữa^^

 4. #4
  Đệ tử ĐDT Member
  Ngày tham gia
  14 Jan 2008
  Đang ở
  Độc thân hội
  Bài viết
  97
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Rep Power
  53

  Mặc định Re: Hot hoT~>Kí từ đẹp cho Blog và List Yahoo

  mấy cái lung tung gì thế nhìn muốn hoa cả mắt
  »—♥ Độ¢ ¯¶¯ħâภ ¶-¶ộï ♥—«
  mureddevils92

 5. #5
  Çr¥§†å∟ |─|ëÅr† DDT Friend
  Ngày tham gia
  09 Sep 2008
  Tuổi
  30
  Bài viết
  2,411
  Thanks
  1
  Thanked 5 Times in 4 Posts
  Rep Power
  55

  Mặc định Re: Hot hoT~>Kí từ đẹp cho Blog và List Yahoo

  cái này dễ dính thẻ lắm anh ơi . edit đi anh ak . chẳng có một tý ý nghĩa nào cả
  ...

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •