Năm nay ( nam 2009 ) những học sinh Đào Duy Từ vào Sài Gòn thi Đại học vào điểm danh nhé.Để anh chị trong đây còn biết mà đón tiếp ma mới
Báo danh theo bản này nhé :
Họ tên:
Lớp: Khoá :
So điện thoại :
Nick yahoo:
Nick diễn đàn:
Ảnh cá nhân( nếu co)
Chúc các em đạt kết quả tốt trong kì thi sắp tới/