Vừa có thêm 1 loạt truyện mới ra về con gái
Nào là con gái về muộn, con gái khóc.......
Nhưng mà chưa có thời gian đọc nên hem gt được ~.~