Đối thoại giữa [Artist][R]akZer và meoconhat1

4 Tin nhắn khách thăm

  1. .... đừng hiểu nhầm nhé....
  2. . .à há . .ra thế .
  3. ... ny ny...
  4. nick này là của con Rak đây hả? chứ còn hit_9x là đứa nào
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 4 của 4