Đối thoại giữa [Artist][R]akZer và Chiaki[Gunny2.4]

2 Tin nhắn khách thăm

  1. what zup... ???
  2. hế.............................................. ................nô
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2