Đối thoại giữa sepanbanh_nep và _Lisu_Lilo_

2 Tin nhắn khách thăm

  1. từ bây giờ trở đi mà gọi tớ là mexauxi thì đừng hỏi vì sao ăn đòn nhá
  2. hú hú hú hê nhô bạn Mexauxi lâu rồi không gặp nhỉ khoẻ không zậy
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2