Đối thoại giữa Precious Stone và ju mong

2 Tin nhắn khách thăm

  1. ch sang có tí buổi sáng, vì trưa phải ra hn rùi, nhưng hem thấy ai!
  2. hôm lủa trại gập chị mà không nhận ra.sao hôm sau chị không đi ọp vs mọi forum
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2