Đối thoại giữa Precious Stone và hoacucdai2611

7 Tin nhắn khách thăm

  1. hị hị, nghe mà mát lòng mát dạ
  2. Đẹp đôi rầu chị ợ
  3. Tại xao ch em đi guốc 9cm mà vẫn lệch thế?
  4. Có khi mô qua profile chị mô ợ Hí hí
  5. chắc lâu lém mí bén mảng vào thăm ta :p
  6. Éo ơi Proflie cũng đổi luôn ảnh rầu Em GATO quớ
  7. hĩm, thấy ava ta đẹp ko???????
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 7 của 7