Đối thoại giữa #06-Center và xe_cut_kit_213

5 Tin nhắn khách thăm

  1. né, ai cho thơm mà thơm, zo zuyen
  2. never
    Khìn
  3. lại còn không, nhìn là thấy điêu rồi, hsau về đo, ko cao dc 1m65 béo xệ má
  4. ai làm j đâu màk nói ngta điêu :-S
  5. điêu quẹt mỏ, 55 thì có
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 5 của 5