Đối thoại giữa anhkaiser và Tit yêu

1 Tin nhắn khách thăm

  1. ai thế nhể?sao lại add friend tớ thế nhể?
    có quen hok ếk nhể?
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 1 của 1